Konfliktmægling - Zarp-Zone

Go to content

Main menu

Konfliktmægling

Konfliktmægling

Et tilbud til familier med anbragte børn og pædagogerne på stedet.

Når dit barn er anbragt udenfor hjemmet uden dit samtykke, bliver der ofte truffet en række beslutninger omkring dit barn, som du ikke selv har valgt. Det er min erfaring at det som forælder, kan være svært at forstå nogle af pædagogernes beslutninger. Derfor kan beslutningerne nogle gange føre til både frustration og afmagt og måske oplever du at det er svært at snakke med pædagogerne om beslutningerne eller dine oplevelser.

Hvis dit samarbejde med pædagogerne er blevet rigtig svært og konfliktfyldt, tilbyder jeg at deltage ved et møde, hvor beslutninger omkring dit barn diskuteres. Til mødet vil jeg være passiv deltager og blot lytte til hvad problemstillingen er. Det  gør jeg for at danne mig et billede af om det vil give mening at jeg faciliterer en proces for jer – en mægling – med henblik på at forbedre jeres samarbejde.
En mægling er et møde mellem to parter, hvor man prøver at finde muligheder for nye veje at gå. Som part vil du få mulighed for at nye tanker samt redskaber til at tænke anderledes om de konflikter der har været. Formålet er at løsne op for frustrationen og skabe en anden relation til fordel for både dig, pædagogerne og dit barn.
Som mægler er min rolle at sikre at begge parter føler sig ligeværdigt mødt, at begge parter bliver taget alvorligt og oplever sig hørt. Når mæglingen er gennemført, er alt kommet på bordet og luften er renset. Tiden bliver så at sige nulstillet og I starter forfra. I vil have nye retningslinjer og nye veje at gå, når I mødes eller skal samarbejde i fremtiden. I har nye tanker der gør, at I kan agere og reagere anderledes end det I hver især gjorde, som førte til samarbejdsvanskelighederne.

Jeg laver også mægling i andre sammenhænge, det kan være:

• Offer møder gerningsmand
• Skilsmisser
• Interne familieproblemer
• Medarbejderproblemer på døgn- og daginstitutionsområdet


 
Back to content | Back to main menu